Σε αντίθεση με αυτό που συνέβη στο σύνολο των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) και των ΕΠΕ του εμπορίου, τα λειτουργικά και καθαρά κέρδη των θεσσαλικών επιχειρήσεων εμφάνισαν αύξηση το 2008.
Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου, την οποία παρουσίασε πρόσφατα η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) με τη συνεργασία της Icap Group. Σύμφωνα με την έκθεση, οι 253 εμπορικές εταιρίες στη Θεσσαλία αποτελούν το 2,8% των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ της χώρας, ενώ το ενεργητικό τους και οι πωλήσεις τους καλύπτουν το 1,6% και 1,3%, του συνολικού ενεργητικού και των συνολικών πωλήσεων στην χώρα, αντίστοιχα.
Πιο αναλυτικά οι 253 επιχειρήσεις στη Θεσσαλία είδαν να βελτιώνονται τα λειτουργικά κέρδη και τα καθαρά κέρδη κατά 31,4% και 11,7%, αντίστοιχα.Το ενεργητικό των 253 επιχειρήσεων κατά το 2008 ανήλθε σε 1,035 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 13% σε σχέση με το 2007, ενώ τα ιδία κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 13,5% και οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 12,9%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2008 το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους αυξήθηκε σε 54,8% από 52,8% το 2007.Τέλος από τα στοιχεία της έκθεσης προκύπτει ότι ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων μειώθηκε σε 119 ημέρες από 124 ημέρες που ήταν το 2007.(πηγή: news.trikki.gr)
Bookmark and Share


Share/Save/Bookmark

Δημοσίευση σχολίου

.

 aw2
 aw2