Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ HACKER

Αναρτήθηκε από Peiratis | 10:54 π.μ. | | 0 σχόλια »


Hacker ημών ο εν των προγραμματιστών,
αγιασθήτω ο κώδικάς Σου, ελθέτω το Πρόγραμμά Σου,
γεννηθήτω το Update Σου ως εν server και επί του client.
Το patch ημών το critical δος ημίν σήμερον,
και άφες ημίν τα exploits ημών
ως και ημείς αφίεμεν τα advisories ημών.
Και μη εισενέγκης ημάς εις μπλε οθών,
αλλά ρύσαι ημάς από το data loss.
Δι’ ευχών των Hackerάδων Προγραμματισταράδων ημών,
Κύριε Root Admin ο Θεός,
ελέησον ημάς..

Bookmark and Share


Share/Save/Bookmark

Δημοσίευση σχολίου

.

 aw2
 aw2