Αυστραλοί γενετιστές επιχειρούν να αναπαραγάγουν πρόβατα που θα ρεύονται λιγότερο, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τις ποσότητες μεθανίου που εκλύουν.Το 12% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Αυστραλίας οφείλεται στις αγροτικές δραστηριότητες, ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οφείλεται στα ζώα και ειδικότερα στα βοοειδή, τα πρόβατα και τα γουρούνια.Σε ό,τι αφορά τα πρόβατα, κατά βάση εκλύουν μεθάνιο την ώρα που ρεύονται.Για να υπολογίσουν τις ποσότητες μεθανίου που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, οι επιστήμονες συγκεντρώνουν τα πρόβατα σε έναν ειδικό θάλαμο αμέσως μόλις τα ταΐσουν και διεξάγουν μετρήσεις.Στόχος των Αυστραλών επιστημόνων είναι να «εντοπίσουν» τα πρόβατα που παράγουν λιγότερο μεθάνιο,δηλαδή ρεύονται λιγότερο, και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε γενετική αναπαραγωγή.«Αν οι εκπομπές μεθανίου από τα 80 εκατομμύρια πρόβατα της Αυστραλίας μειωθούν κατά 15% την επόμενη δεκαετία, θα έχουμε καταφέρει σημαντικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου» τόνισε ο John Goopy, επικεφαλής της επιστημονικής έρευνας.
econews.gr
Bookmark and Share


Share/Save/Bookmark

Δημοσίευση σχολίου

.

 aw2
 aw2